امور مربوط به بنایی - ASK از من بپرس

آگهی پیدا نشد

امور مربوط به بنایی
ویژگی های خدمات مرتبط با بنایی علاوه بر دارا بودن دقت و سلیقه و تمیز بودش شامل فعالیت های کاشی کاری،گچ کاری،طراحی,سرامیک کاری،ساخت دیوار و سقف کاذب،ساختن استخر و حوض ، ساخت پل ،ساخت باغچه و اب نما و غیره میباشد. خدمات بنایی هم به دو قسمت تقسیم می شود یک قسمت کلی و دیگری قسمت جزئی می باشد. بنایی جزئی درست کردن و بازسازی بخشی از ساختمان می باشد به طور مثال خدماتی مانند تعویض سرامیک ،سیمان کاری،و غیره خدمات کلی یعنی ساختن کل یک ساختمان .خدماتی مانند سفید کاری،دیوار چینی،سفت کاری، کاشی کاری، نصب کاسه توالت و توالت فرنگی در این خدماتی کلی قرار می گیرند.